Sidan är under ombyggnad på grund av omstruktureringar av föreningen

För kontakt:
08-668 41 20
0708-76 78 30
0708-76 78 36
0763-26 32 18

E-post:
boendet@rainbowsweden.se
tomas.berg@rainbowsweden.se
liselott.hallberg@rainbowsweden.se

Besöksadress och postadress:
Rainbow Stödboende
Grossistvägen 4125 30 Älvsjö