Styrelse

Rainbows styrelsearbete leds av ordförande Staffan Bardach. Övriga ledamöter och suppleanter kommer från Rainbows medlemsorganisationer.

Läs mer »