Fritidsaktiviteter som Rainbowstödboende erbjuder dig

På Rainbow stödboende finns det möjlighet till fritidsaktiviteter

Är bl.a. ett badkort på Stockholms Stads anläggningar. Du har även möjlighet att själv teckna ett fritt medlemskap.

Nobba brass och Nubbe

I Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe med tillgång till hela deras utbud; t.ex. juridisk rådgivning, kurser, idrott av alla de slag, jul- nyårs- och midsommarfester, utflykter och annat. (Extra tillägg för gymkort kostar dock 300kr/år).

Convictus Hälsocenter

Dessutom kan du välja att teckna medlemskap på Convictus Hälsocenter på Magnus Ladulåsgatan 11, en drogfri verksamhet för människor på väg ur hemlöshet och missbruk. Här skapas ett intresse för hälsa med hjälp av prof. volontärer genom råd kring kost, träning, yoga samt sjukgymnastik och massage.