Fritidsaktiviteter som Rainbowstödboende erbjuder dig

På Rainbow stödboende finns det möjlighet till fritidsaktiviteter bl.a. ett badkort på Stockholms Stads badanläggningar.

Convictus Hälsocenter

Dessutom kan du välja att teckna medlemskap på Convictus Hälsocenter på Magnus Ladulåsgatan 11, en drogfri verksamhet för människor på väg ur hemlöshet och missbruk. Här skapas ett intresse för hälsa med hjälp av prof. volontärer genom råd kring kost, träning, yoga samt sjukgymnastik och massage.