Information till Socialtjänsten

Kontakta oss så bokar vi in ett första informationsmöte.

Så här går det till:

  • Aktuell handläggare ringer och bokar informationsmöte och uppger kortfattad klientinformation
  • Gemensam informationsträff. Önskvärt att handläggare deltar på plats, kan även delta över telefon eller länk
  • Viktigt är att klient har en kontakt med Ekonomiskt bistånd om inte egna medel finns.
  • Efter informationsmöte bokas datum för eventuell inflytt
  • Vi erbjuder ett nära samarbete mellan socialtjänst, den boende och oss.

Kontakt: Marie Järheim 070-876 78 36, epost: marie.jarheim@rainbowstodboende.se