Krav för dig som boende på Rainbowstödboende

Din checklista för dig som boende på Rainbowstödboende

  • Gemensamt informationsmöte – du, vi och socialtjänsten.
  • Hyran ska du betala i tid.
  • Att du under boendetiden är 100 % drog- och alkoholfri (du ansvarar också för att dina besökare är det).
  • All användning av alkohol eller droger, samt all form av våld, hot, aktiv kriminalitet eller obetald hyra, var för sig eller i kombination, kan leda till omedelbar uppsägning från boendet (då gäller ej uppsägningstiden på 1 mån.)
  • Läkemedelsassisterad behandling och mediciner för ADHD är tillåtet. Du ska dock inte uppvisa någon sk. klinisk påverkan.
  • Du måste ha egen hemförsäkring.
  • Du ska vara anmäld och aktuell (betalat årsavgiften) på bostadsförmedling.