Styrelse

Följande styrelse valdes av årsmötet 2017

Ordförande:

Staffan Bardach, Prima Gruppen

Ledamöter:

Bo Lundberg, Prima Gruppen
Elena Nordström, Prima Gruppen
Annika Bäckman, Nollpunkten
Tomas Berg, Rainbow

Revisorer:

Maria Johansson, Grant Thornton
Alec Carlberg, Verksamhetsrevisor