Styrelse

Följande styrelse valdes av årsmötet 2018

Ordförande:

Staffan Bardach, Prima Gruppen

Ledamöter:

Anna Hellmark Sörensen, Prima Gruppen
Elena Nordström, Prima Gruppen
Annika Bäckman, Nollpunkten
Tomas Berg, Rainbow

Revisorer:

Maria Johansson, Grant Thornton
Alec Carlberg, Verksamhetsrevisor