Våra styrkor som stödboende

Tillsammans med placerande enhet och den boende skapar vi en individuell handlingsplan för boendetiden med tydliga mål i vårt stödboende.

Planering för framtiden

Då Rainbow inte har försökslägenheter ska boendetiden även användas för planering av det fortsatta boendet, genom t.ex. tränings-/försökslägenhet via socialtjänsten, egen kötid på bostadsförmedlingen eller via andra åtgärder.

Vi utformar efter dina behov

Vårt boendestöd är individuellt och utformas alltid efter dina behov som vi kartlägger via din genomförandeplan eller som vi får veta under informationsmötet samt under gemensamma nätverksmöten. Vi försöker, om möjligt, hjälpa till att hitta lösningar för arbetsträning, praktik eller annan daglig verksamhet.